Activity of selected enzymes in soil loaded with varied levels of heavy metals
 
More details
Hide details
1
Ecology Department, Silesian University, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 713–725
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were performed using soil samples which came from the vicinity of the non-ferrous metallurgical plant Szopienice, from zinc wastes heap, and from a former calamine site. The aim of the experiments was to find relations between the activity of dehydrogenase, acid and alkaline phosphomonoesterase (phosphatases), urease, and the concentration of bioavailable metals: Zn, Cd, Pb (0.01M CaCl2 was used as the extractant). The soil enzyme activities were compared in soils with varied heavy metals levels. The results of the study showed the highest activity of dehydrogenase, phosphatases and urease in soil samples taken at the calamine site, where the lowest heavy metals content was found. Lower activities of the investigated enzymes were noted for 50 and 250 meter distances from the non-ferrous metallurgical plant Szopienice, where the highest content of heavy metals and lower organic matter content in soil was found. Soil enzyme activity (phosphatases and dehydrogenase especially) can be used as a highly sensitive indicator of the effect of heavy metals pollution.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność wybranych enzymów w glebie o zróżnicowanym poziomie obciążenia metalami ciężkimi
aktywność enzymatyczna gleby, metale ciężkie
Badano aktywność fosfatazy kwaśnej, alkalicznej, dehydrogenazy i ureazy w glebie najbliższego sąsiedztwa Huty Metali Nieżelaznych w Katowicach Szopienicach, hałdy pocynkowej i terenu po eksploatacji galmanu. Celem pracy była próba znalezienia zależności między aktywnością fosfataz (kwaśnej i alkalicznej), dehydrogenazy i ureazy i biodostępnością metali: Zn, Cd, Pb w glebie. Porównano aktywność enzymatyczną w glebie o różnym poziomie zanieczyszczenia. Najwyższą aktywność dehydrogenazy, fosfataz i ureazy stwierdzono w próbkach gleby pobieranych w terenie po eksploatacji galmanu, gdzie zanotowano również najniższą biodostępność badanych metali. Niższą aktywność enzymów glebowych obserwowano w próbkach gleby pobieranych w odległości 50 i 250 m od Huty Metali Nieżelaznych w Katowicach, gdzie zanotowano wyższą zawartość metali ciężkich i niższą zawartość materii organicznej. Aktywność enzymatyczna gleby (a szczególnie dehydrogenazy i fosfataz) może być uznana za wskaźnik zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125