Shares of water and air fractions and their mutual relations in soil under dirt roads in selected sites of the Zamość district
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 707-712
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The status and changes of volatile and liquid phases were measured at three sites in the soil under footpaths an dirt roads. Similar ranges of specified phases were obtained (volatile 5-27%, liquid 7-2%, solid 44-68%), as well as relations between the liquid and volatile phase (0.14-5.95). There were certain differences in the manner of changes, but they did not, however, show any clear tendencies and were not always statistically significant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Udział wody i powietrza oraz ich wzajemne stosunki w glebie pod gruntowymi traktami komunikacyjnymi w wybranych stanowiskach powiatu zamojskiego
gleba, faza gazowa, faza ciekła, faza stała, stosunek faz
W trzech stanowiskach oceniano stan i zmiany objętości fazy gazowej i ciekłej w glebach pod ścieżkami i drogami gruntowymi. Uzyskane wielkości faz (gazowa 5-27%, ciekła 7-42%, stała – 44-68%) oraz stosunków fazy ciekłej do gazowej (0,14-5,95) nie miały wyraźnych tendencji zmian i nie zawsze charakteryzowały się statystycznie istotnymi różnicami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top