Effect of water activity on flowability of infant milk powders of various raw material composition
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 195–202
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on the effect of water activity and raw material composition on flowability of infant milk powder. Investigated material was diversified in terms of lactose content (21-57.8%). Analysed mixtures were wetted to the water activity of 0.1; 0.2, 0.5 and 0.9. Water content and activity, mean size of particles, loose and tapped bulk density, Hausner ratio and Carr index, pouring time, angle of repose, angle of slide on a stainless steel and glass wall were measured as physical properties. On the basis of studied material a significant effect of water activity and raw material composition on the flowability of infant milk powder was found. Tested modified milk powders were diversified on particle size distribution, bulk density and flowability. Wetting the material to water activity 0.2 (agglomeration), 0.5 and 0.9 caused improved flowability, increased particle size and decreased bulk density of modified milk powders.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aktywności wody na sypkość mleka w proszku o różnym składzie surowcowym
aktywność wody, mleko w proszku, sypkość, aglomeracja
W pracy przedstawiono wpływ aktywności wody i składu surowcowego na sypkość modyfikowanego mleka w proszku. Badane materiały sypkie były zróżnicowane pod względem zawartości laktozy (21-57,8%). Analizowane mieszaniny nawilżano do aktywności wody 0,1; 0,2; 0,5 i 0,9. Oznaczono następujące właściwości fizyczne: zawartość i aktywność wody, średni wymiar cząstek, gęstość nasypową, współczynnik Hausnera i Carra, czas wysypu, kąt nasypu oraz kąt zsypu z powierzchni stalowej i szklanej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ aktywności wody i składu surowcowego na sypkość modyfikowanego mleka w proszku. Badane modyfikowane mleko w proszku było zróżnicowanie pod względem rozmiaru cząstek, gęstości nasypowej oraz sypkości. Nawilżanie materiału do aktywności wody 0,2 (aglomeracja); 0,5 i 0,9 powodowało poprawę sypkości, wzrost wymiaru cząstek oraz obniżenie gęstości nasypowej modyfikowanego mleka w proszku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125