Methanotrophs responsible for methane oxidation in natural peats from Polesie Lubelskie Region
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 181-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The potential of methanotrophic activity (MTA) has been investigated under laboratory conditions in three types of peatland profiles: high (H), transition (T) and low (L) originating from Polesie Lubelskie Region. Selected peat samples differed in respect of pH, TOC, von Post index and moisture. The experiment was conducted at natural moisture (198-719 %w/w) with different ranges of both, temperature (5, 10 and 20°C) and CH4 enrichment (1 and 5%v/v). The highest MTA (19.69-155.79 mg CH4kg D.W.-1 d-1) was observed at 20°C. Regardless of temperature, MTA was lower (1.38-51.16 mg CH4 kg D.W.-1 d-1) when peat samples were incubated in atmosphere enriched in 1% than in 5% CH4 v/v (4.75-191.26 mg CH4kg D.W.-1 d-1). Strong influence of temperature and sampling sites on MTA was also noted. Total DNA was isolated from the most active (20°C, 5% CH4 v/v) peat samples from each site and the PCR (polimerase chain reaction) amplifying of genes pmoA (primers A189f/mb661r) and sequence 16S rRNA (primers Type If /Type Ir and Type IIf/Type IIr) specific for methanotrophic bacteria were carried out. Positive results of PCR with primers of pmoA gene after sequencing confirmed that methanotrophs from L point belong to family Methylococcaceae, while 16S rRNAgene sequences from microorganisms inhabiting H peat demonstrated the highest similarity to genus Methylocystis and Methylosinus.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metanotrofy odpowiedzialne za utlenianie metanu w naturalnych torfowi-skach Polesia Lubelskiego
aktywność metanotroficzna, metanotrofy, torf
Potencjalna aktywność metanotroficzna (MTA) została wyznaczona w warunkach laboratoryjnych, w torfach pochodzących z torfowisk reprezentujących typy: wysokie (H), przejściowe (T) i niskie (L), zlokalizowanych na obszarze Polesia Lubelskiego. Badane torfowiska różniły się między sobą pod względem: pH, zawartości TOC, indeksem von Posta oraz wilgotności. Inkubacje przeprowadzono w następujących warunkach: wilgotność w stanie naturalnym (198-719 %w/w), temperatury: 5, 10 i 20oC, oraz atmosfera wzbogacona w 1 oraz 5% CH4 (v/v). Niezależnie od temperatury, niższe wartosci MTA (1,38-51,16 mg CH4 kg D.W.-1 d-1) wyznaczono dla torfu inkubowanego w atmosferze wzbogaconej o 1% CH4(v/v). Na MTA istotny wpływ wykazywała również temperatura oraz lokalizacja punktu poboru prób. Z najaktywniejszych metanotroficznie torfów (20oC, 5% CH4 v/v) izolowano całkowite DNA , na którym przeprowadzano reakcje PCR powielające fragment genu pmoA (startery A189f/mb661r) oraz sekwencję 16S rRNA (startery Typ If /Typ Ir oraz Typ IIf /Typ IIr), specyficzne dla bakterii metanotroficznych. Pozytywny wynik reakcji PCR ze starterami genu pmoA otrzymano dla materiału pochodzącego ze stanowiska L, sekwencjonowanie wskazało na obecność w tym materiale metanotrofów w największym stopniu podobnych do gatunków z rodziny Methylococcaceae, natomiast na podstawie sekwencji genu 16S rRNA pochodzącego z mikroorganizmów zasiedlających stanowisko H stwierdzono ich duże podobieństwo do przedstawicieli rodzaju Methylocystis i Methylosinus.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top