RESEARCH PAPER
Measurement set for continuous determination of photoinduced luminescence of liquids and suspensons
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizyki AR, ul. Papieża Pawła VI / 3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-10
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 157-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
New models of integrated flow cell, which can be used in the investigations on weak, long-lived photoinduced luminescence of liquids and suspensions is presented. The construction of flow cell allows attaching it directly to photodetector probe. Flow cell of this kind was applied in sets for continuous determination of photoinduced luminescence intensity in the wavelength range of (400-600) nm of sewage sludge suspension. Results of measurements carried out in wastewater treatment of Chociwel showed that ratio of the photoinduced luminescence intensity to dry mass of sewage sludge concentration was well correlated with ratio biochemical oxide demand to dry mass concentration in sewage sludge suspension.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zestaw do ciągłej rejestracji fotoindukowanej luminescencji płynów i zawiesin
fotoindukowana luminescencja, osad czynny
W pracy przedstawiono nowy model zintegrowanej kuwety przepływowej przeznaczonej do badań długożyciowej fotoindukowanej luminescencji płynów i zawiesin. Konstrukcja kuwety pozwał a na zamontowanie jej do typowej sondy pomiarowej. Kuwetę wykorzystano do konstrukcji zestawu przeznaczonego do ciągłej rejestracji natężeni a fotoindukowanej luminescencji w zakresie długości fal ( 400-600) n m zawiesin osadu czynnego. Wyniki badań przeprowadzonych na oczyszczalni ścieków Chociwel wykazały, że występuje wysoce istotna statystyczne zależność liniowa pomiędzy stosunkami: natężenia fotoindukowanej luminescencji oraz wartości biochemicznego zapotrzebowania tlenu do wartości koncentracji suchej masy osadu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top