RESEARCH PAPER
Content of total and true protein in potato tubers in changing weather conditions under the influence of biostimulators
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Final revision date: 2018-12-31
 
 
Acceptance date: 2018-12-31
 
 
Publication date: 2019-01-10
 
 
Corresponding author
Iwona Teresa Mystkowska   

Katedra Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 475-483
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The results of the research were based on a field experiment conducted in 2015-2017 on an individual farm in Międzyrzec Podlaski in Poland. The aim of the study was to determine the effect of the type of biostimulants used (Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®) on the total and true protein content in tubers of three edible potato varieties (Honorata, Jelly, Tajfun). Potato plants were treated three times with biostimulators (beginning of flowering, full flowering and after flowering), the control variant was potato plants without the use of biostimulators, sprayed with distilled water. Prior to the experimental harvest from all plots, tubers from 10 potato plants (excluding marginal plants) were randomly dug. The harvest was made during the technological maturity of tubers, in the first decade of September. The total protein content was determined by the Kjeldahl method, and the specific protein was separated from the non-protein compounds by precipitation with trichloroacetic acid and determined by the Bernstein method (AOAC 2006). The experiment was based on a random-split sub-plot. Genetic traits of studied varieties affected the content of crude and proper protein. The highest levels of total protein were accumulated in tubers of the Tajfun variety, and the highest content of true proteins was noted for the Jelly variety. The weather conditions in the years of the study were another factor shaping the content of total and true protein content in potato tubers. Accumulation of protein was favoured by the dry period from July to September. A large amount of precipitation – 325.4 mm – and the lowest average air temperature – 14.6°C in 2017 contributed to the reduction of total protein content in potato tubers. Tubers of plants treated with the preparation BrunatneBio Gold were characterised by the highest content of total and true protein in comparison to plants from the control variant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach ziemniaka w zmiennych warunkach pogodowych pod wpływem stosowanych biostymulatorów
odmiany, Solanum tuberosum, warianty, białko surowe, BrunatneBio Złoto®
Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2015-2017 w gospodarstwie indywidualnym w miejscowości Międzyrzec Podlaski (51°59′N 22°47′E) w Polsce. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu rodzaju stosowanych biostymulatorów (Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®) na zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach trzech odmian ziemniaka jadalnego (Honorata, Jelly, Tajfun). Rośliny ziemniaka trzykrotnie traktowano biostymulatorami (początek kwitnienia, w pełni kwitnienia i po kwitnieniu) wariantem kontrolnym były rośliny ziemniaka bez stosowania biostymulatorów opryskiwane wodą destylowaną. Przed przystąpieniem do zbioru doświadczenia ze wszystkich poletek wykopano losowo bulwy z 10 roślin ziemniaka (z wyłączeniem roślin brzeżnych). Zbioru dokonywano w okresie dojrzałości technologicznej bulw, w pierwszej dekadzie września. Zawartość białka ogólnego oznaczano metodą Kjeldahla, a białko właściwe oddzielono od związków niebiałkowych poprzez strącenie kwasem trójchlorooctowym i oznaczano metodą Bernsteina (AOAC 2006). Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków (split-plot). Cechy genetyczne badanych odmian wpływały na zawartość białka surowego i właściwego. Najwięcej białka ogólnego gromadziły bulwy odmiany Tajfun, a białka właściwego odmiany Jelly. Czynnikiem kształtującym zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach ziemniaka okazały się także warunki atmosferyczne w latach badań. Akumulacji białka sprzyjał suchy okres od lipca do września. Duża ilość opadów –325,4 mm i najniższa średnia temperatura powietrza –14,6°C w 2017 roku przyczyniła się do zmniejszenia zawartości białka ogólnego i właściwego w bulwach ziemniaka. Bulwy roślin traktowanych preparatem BrunatneBio Złoto® charakteryzowały się największą zawartością białka ogólnego i właściwego w porównaniu do roślin z wariantu kontrolnego.
 
REFERENCES (21)
1.
AOAC, 2006. Official methods of analysis of AOAC International. Ed. By W. Horwitz Publisher: Gaihersburg, Edition/Format:Book:English, 18. ED., current through rev. 1.
 
2.
Bártová V., Bárta J., Diviš J., Švajner J., Peterka J., 2009. Crude protein content in tubers of starch processing potato cultivars in dependence on different agro-ecological conditions. J. Cent. Eur. Agric., 10(1), 57-66.
 
3.
Elfaki A.E., Abbsher A.M., 2010. Nutritional situation of potato subjected to Sudanese cooking methods. J. Appl. Sci. Res., 6(8), 980-924.
 
4.
Emitazi G., Nader A., Etemadifar Z., 2004. Effect of nitrogen fixing bacteria on growth of potato tubers. Advances in Food Sci., 26(2), 56-58.
 
5.
Gugała M., Zarzecka K., Mystkowska I., Sikorska A., 2014. The influence of weed control methods on total protein and true protein in table potato tubers. Acta Sci. Pol., Agricultura, 13(2),3-11.
 
6.
Haase T., Schüler C, Piepho H.P., Thöni H., Hess J., 2007. The effect of preceding crop and pre-sprouting on crop growth, N use and tuber yield of maincrop potatoes for processing under conditions of N stress. J. Agron. Crop Sci., 193(4), 270-291, doi:10.1111/j.1439-037X.2007.00264.x.
 
7.
Harkema J., 2015. Potato Proteins „Free From” Texture & Nutrition. Conference Solanic Potato Proteins-Free From Food Expo, Barcelona 4-5 juni, http://www.freefromfoodexpo.co... 2015-conference-solanic.pdf.
 
8.
Jankowiak J., Spychaj-Fabisiak E., Wszelaczyńska E., Pińska M., Murawska B., 2009. Effect of many-year natural and mineral fertilization on yielding and the content of nitrates (V) in potato tubers. J. Cent. Europ. Agric., 10(1), 109-114.
 
9.
Leszczyński W., 2012. Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych (Przegląd literatury) Biuletyn IHAR, 266, 5-20.
 
10.
Lisińska G., 2006. Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 511, 81-94.
 
11.
Marks N., Krzysztofik B., Szmigiel A., 2014. Zależności pomiędzy zawartością związków azotowych a podatnością bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/....
 
12.
Miedzianka J., 2011. Właściwości funkcjonalne białka ziemniaczanego poddanego modyfikacji chemicznej. Praca dokt. UP, Wrocław (http://www.dbc.wroc.pl).
 
13.
Nemś A., Miedzianka J., Pęksa A., Kita A., 2015. Zawartość związków prozdrowotnych w ziemniakach odmian o różnej barwie miąższu. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 48(3), 473-478.
 
14.
Pęksa A., 2003. Białko ziemniaczane – charakterystyka właściwości. Post. Nauk Rol., 5, 79-94.
 
15.
Pszczółkowski P., Sawicka B., 2016. Wartość odżywcza białka wybranych odmian ziemniaka. W: Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności (Red. G. Lawendowicz, J. Le Thanh-Blicharz). Wyd. UP Poznań, 56-64.
 
16.
Sawicka B., 2003. Quality of potato cultivated under the ecological and integrated production system. Horticulture and Vegetable Growing, 22(4), 10-20.
 
17.
Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971-2010. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. SGGW, Land Reclam., 46(2), 153-162, doi:.10.2478/sggw-2014-0013.
 
18.
Wichrowska D., Wojdyła T., Rogozińska I., 2009. Concentrations of some macroelements in potato tubers stored at 4ºC and 8ºC. J. Elementol., 14(2), 373-382.
 
19.
Wierzbicka A., Trawczyński C., 2012. Czynniki wpływające na zawartość i plon białka w bulwach ziemniaka. Biul. IHAR, 266, 181-190.
 
20.
Zarzecka K., Gugała M., Zarzecka M., 2013. Ziemniak jako dobre źródło składników odżywczych. Postępy Fitoterapii, 3, 36-39.
 
21.
Zimnoch-Guzowska E., Flis B., 2006. Genetyczne podstawy cech jakościowych ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 511, 23-36.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top