RESEARCH PAPER
Determination of surface area of plant roots using water vapor adsorption-desorption method
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 153-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Various methods of estimation of surface area of plant roots are described. Special emphasis is placed upon an application of water vapor adsorption-desorption isotherms, which is relatively new way to determine root surface area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody adsorpcji-desorpcji pary wodnej do badań powierzchni korzeni
korzeń, adsorpcja-desorpcja pary wodnej, powierzchnia właściwa
Przedmiotem niniejszej pracy jest przegląd metod stosowanych do określenia powierzchni właściwej korzeni. Głównym jej celem jest jednak pokazanie możliwości, jakie daje metoda pomiaru izoterm adsorpcji-desorpcji pary wodnej i nowe teorie obliczeniowe w zastosowaniu do badań materiału korzeniowego roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top