Yielding of triticale variety Woltario depending on sowing density and nitrogen appli-cation method
 
More details
Hide details
1
Department of Cereal Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 705–712
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments with triticale cv. Woltario were conducted in the years 2001-2003 at the Experimental Station Grabów belonging to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute. Plots were located on good wheat soil complex. The experiment included sowing densities of 100, 200, 300, 400 seeds per m2 and 3 nitrogen application methods. The biggest grain yield was obtained under planting density 200 seeds per 1m2. Nitrogen fertilisation dose 120 kg ha-1 is recommended to be applied in period of beginning of vegetation and shooting.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie pszenżyta ozimego odmiany Woltario w zależności od gęstości siewu i sposobu nawożenia azotem
gęstość siewu, odmiana Woltario, Plon, sposób nawożenia azotem
Badania przeprowadzono w latach 2001-2003 w ZD IUNG-PIB w Grabowie z pszenżytem ozimym odmianą Woltario. Doświadczenie założono na glebie kompleksu pszennego wadliwego. Uwzględniono gęstość siewu: 100, 200, 300, 400 szt. na m2 oraz 3 terminy stosowania podzielonej dawki nawożenia azotem (120 kg×ha-1). Najwyższy plon ziarna uzyskano przy gęstości siewu 200 nasion na m2. Zalecane nawożenie azotem zastosowano w fazie ruszenia wegetacji i strzelania w źdźbło.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125