Productive effects of irrigation and mineral fertilisation in cultivation of some species of stone fruit trees in the region of the Szczecin Lowland
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production and Irrigation, Pomerania University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 695-703
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Abstract. The main scientific problem addressed in this paper concerns the effect of irrigation and mineral fertilisation on the quality and quantity of cherry and plum fruits. According to the current hypothesis, these plants are the most sensitive to deficit of water, and application of supplemental irrigation can bring a high productive effect. In the years 2003-2005, a two-factor field experiment was set up in RSD Lipnik near Stargard Szczeciński on a sandy soil (good rye complex). All experiments were conducted on trees 4 years after planting. Yielding of tested species on the irrigated fields was higher. Productive effect of irrigation was higher on fertilised fields.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekty produkcyjne nawadniania i nawożenia mineralnego w uprawie niektórych gatunków drzew pestkowych w rejonie Niziny Szczecińskiej
nawadnianie, nawożenie, efekty produkcyjne, drzewa pestkowe
Badania dotyczące efektywności produkcyjnej nawadniania i nawożenia mineralnego niektórych gatunków drzew pestkowych (wiśnia, śliwa) przeprowadzono w latach 2003-2005 w RSD Lipnik. Drzewa uprawiane były na glebie lekkiej zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego w zróżnicowanych warunków wodnych (poletka nienawadniane – O, poletka nawadniane – W) i nawozowych (0, 130, 260 NPK kgha-1). Zarówno nawadnianie jak i nawożenie mineralne zwiększyło plony owoców obu uprawianych gatunków drzew. Na poletkach nawadnianych plony owoców wiśni były wyższe o 18%, natomiast śliwy o 21%. Pod wpływem nawożenia mineralnego zanotowano wzrost plonów owoców wiśni o 13%, a owoców śliwy o 21%. Jednostkowa efektywność wody z nawadniania (netto) była wyższa na obiektach nawożonych. Z kolei produktywność 1 kg NPK była najwyższa przy poziomie nawożenia 1 NPK.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top