Yielding of spring barley in relation to weather conditions and different methods of cultivation of average soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Systems, University of Wramia and Mazury ul. Pl. Łódzki 3, 10-900 Olsztyn
 
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury ul. Pl. Łódzki 1, 10-900 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 167-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the work the influence of three methods of husbandry (tillage cultivation, no tillage cultivation, direct sowing), as well as weather conditions (temperature, precipitations) on spring barley yielding for was estimated for the period 1994-1999. Temperature in the period of sowing-emergence oscillated from 7.9 to 11.7oC. In subsequent periods the values of temperature increased systematically. The most diverse (from 0 to 112.5 mm) and variable (145%) precipitations appeared about the period from milk stage to dough stage. The highest yields for the whole investigative period were noted on the object with traditional cultivation (32.1 dt h-1). No tillage cultivation and direct sowing caused significant degradation. The best barley yielding was found in 1996 and 1997 on the object with traditional tillage. The worst yielding appeared in summers of 1994 and 1999, when 26.0 and 13.5 dt h-1 was obtained, while the mean for the whole investigative period was 28.7 dt h-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie jęczmienia jarego w zależności od warunków pogodowych i różnych sposobów uprawy gleby średniej
jęczmień jary, plonowanie, uprawa tradycyjna, uprawa bezorkowa, siew bezpośredni, warunki meteorologiczne
W pracy oceniano wpływ trzech sposobów uprawy roli (płużny, bezorkowy i siew bezpośredni) oraz przebiegu pogody (temperatura, opady) na plonowanie jęczmienia jarego za okres 1994-1999. Temperatury w okresie siew-wschody wahały się od 7,9 do 11,7°C, w następnych okresach ich wartości systematycznie rosły. Najbardziej zróżnicowane (od 0 do 112,5 mm) i zmienne (145%) opady wystąpiły o okresie od dojrzałości mlecznej do woskowej. Najwyższe plony za cały okres badawczy odnotowano na obiekcie z tradycyjną uprawą płużną (32,1 dt•ha-1). Uprawa bezorkowa i siew bezpośredni spowodowały istotne obniżenie wydajności. Najlepiej jęczmień plonował w latach 1996 i 1997 na uprawie tradycyjnej, najgorzej zaś w latach 1994 i 1999. Uzyskano wówczas odpowiednio 26,0 i 13,5 dt•ha-1, przy średniej za cały okres badawczy 28,7 dt•ha-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top