Yielding and chemical composition of origanum majorana l. Depending on different nitrogen-potassium fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 561-566
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of nitrogen-potassium fertilization on the yield of the herb Origanum majorana L., height of plants, content of the essential oil and on the mineral composition was studied in the years 2004-2005. In a pot experiment nitrogen fertilization was applied in the following doses: 0.2, 0.4 and 0,8 g N dm-3, and the following potassium fertilizers: KCl, K2SO4, KCl + K2SO4. Increasing nitrogen nutrition had a significant effect on the herb yield, on the height of plants, on the content of the essential oil and on the mineral composition (N-total, N-NO3, Ca, Mg). The highest yield of fresh matter (61.5 g N plant-1) was obtained using 0.4 g N dm-3 with KCl, while the highest content of essential oil (2,95%) was obtained using 0.8 g N dm-3 with K2SO4.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i skład chemiczny majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego
majeranek ogrodowy, nawożenie, azot, potas, olejek eteryczny
Badania nad wpływem nawożenia azotowo-potasowego majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) na plon świeżej masy, wysokość roślin, zawartość olejku eterycznego oraz skład chemiczny przeprowadzono w latach 2004-2005. W doświadczeniu zastosowano trzy dawki azotu w g·dm-3 podłoża: 0,2; 0,4; 0,8. Potas zastosowano jako: KCl, K2SO4 oraz KCl+K2SO4. Wzrastające nawożenie azotowe miało istotny wpływ na plon majeranku, na wysokość roślin oraz zawartość olejku eterycznego i skład chemiczny (N-og., N-NO3, Ca, Mg). Najwyższy plon ziela (61,5 g·roślina-1) uzyskano stosując 0,4 g N·dm-3 wraz z KCl, natomiast najwięcej olejku (2,95%) zanotowano w roślinach nawożonych 0,8 g N·dm-3 wraz z K2SO4.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top