Release of nitrogen, phosphorus and potassium from controlled release fertilizer osmocote plus in growing of peppers (Capsicum annuum L.)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-194 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 567-576
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In pot experiments with growing peppers (Capsicum annuum L. cv. ‘Delphin’) in a peat substrate the release of nitrogen, phosphorus and potassium from controlled-release fertilizer Osmocote Plus 10-11-18 (5-6M) was studied. The action of this fertilizer is expected for 5-6 months. It was shown that for the first 21 days of cultivation, the release of nitrogen (N-NH4 + N-NO3) from Osmocote Plus 10-11-18 (5-6M) was 71.1%, that of phosphorus – 98.9%, and of potassium – 44.0 to 100%. Excessive levels of nitrogen, phosphorus and potassium in the substrate, which exceeded the optimum levels for the peppers, were maintained for 77 days. Intensive release of nutrients from the fertilizer caused excessive salinity of the substrate, which appeared on the 21st day and rose up to the 77th day of cultivation. Salinity decreased at the final period of plant growing, however it still exceeded acceptable levels for the peppers. This study shows that release of nutrients from the controlled-release fertilizer Osmocote Plus 10-11-18 (5-6M) assumed for 5-6 months takes place from the 21st day and lasts till the 77th day of cultivation. Intense release of nutrients at the initial period of plant growth could result in disorders in development and yielding of plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwalnianie się azotu, fosforu i potasu z nawozu wolnodziałającego osmocote plus w uprawie papryki (Capsicum annuum L.)
nawozy wolnodziałające, nawozy –, CRF, Osmocote, papryka
W doświadczeniu wazonowym z uprawą papryki (Capsicum annuum L. odm. ‘Delphin’) w podłożu torfowym badano uwalnianie azotu, fosforu i potasu z nawozu o spowolnionym działaniu Osmocote Plus 10-11-18 (5-6M), którego działanie zakładane jest na okres 5-6 miesięcy. Wykazano, że w ciągu pierwszych 21 dni uprawy uwolniło się z nawozu Osmocote Plus 10-11-18 (5-6M) 71,1% azotu, będącego sumą N-NH4 i N-NO3, 98,9% fosforu i 44-100% potasu. Nadmierna zawartość azotu, fosforu i potasu w podłożu, przekraczająca optymalne poziomy dla papryki, utrzymywała się w okresie 77 dni uprawy. Intensywne uwalnianie się składników z nawozu wywołało efekt nadmiernego zasolenia podłoża, występujący od 21 dnia uprawy i wzrastający do 77 dnia. Zasolenie obniżało się w końcowym okresie uprawy, jakkolwiek przekraczało dopuszczalne poziomy dla papryki. Wykazano, że uwalnianie się składników z na-wozu Osmocote Plus 10-11-18 (5-6M) przewidziane na okres 5-6 miesięcy, intensywnie zachodzi w 21 dniu i utrzymuje się na wysokim poziomie do 77 dnia uprawy. Silne uwalnianie się składników pokarmowych w początkowym okresie uprawy może powodować zakłócenia we wzroście i plonowaniu roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top