RESEARCH PAPER
Application of wireless communication in automatic monitoring of temperature in soil profile
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw Technical University, ul. Nowowiejska 1511 9, 00-665 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 123-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study is to present the project of wireless communication system in the band 433 MHz (ISM band, Industrial, Scientific, Medical), designed on the base of advanced electronic circuits and the partial implementation of the system in the form of two- point communication system for the soil profile temperature measurement control and data transmission. The study proves that the availability of advanced technology enables to enhance the existing measurement systems and sometimes only the sensors with functional and not ex pensive radio communication system for the remote control of measurement devices in the distance of several hundred meters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego
monitoring, fizyczne właściwości gleby, komunikacja bezprzewodowa, pasmo ISM
Celem pracy jest przedstawianie projektu systemu komunikacji bezprzewodowej w paśmie 433 MHz (pasmo ISM - Industrial, Scientific and Medical) opracowanego na bazie zaawansowanych podzespołów elektronicznych oraz jego implementację w postaci dwupunktowego systemu komunikacji umożliwiającego sterowanie pomiarem i przesyłanie danych o temperaturze w profilu glebowym. Niniejsza praca wykazuje, że dostępność nowoczesnych technologii umożliwia wyposażenie istniejących systemów pomiarowych oraz samych czujników w funkcjonalny i tani system transmisji radiowej do zdalnego sterowania urządzeniami pomiarowymi na odległość do kilkuset metrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top