RESEARCH PAPER
Atmospheric calms occurrence in Stargard Szczeciński region
 
More details
Hide details
1
Katedra Agrometeorologii i Melioracji, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawia VI/3, 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2021-12-17
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 49-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study was based on the results of measurements taken at the three climatological times: 700am, 100 pm and 700 pm local time in the years 1958-1994 at the Agrometeorological Station of University of Agriculture in Szczecin at Lipki near Stargard Szczeciński. The phenomenon was determined by mean number of days in which the calm occurred at least once the of three observation times and also by the number of cases in one, two, three or four successive observation times. Temporal characteristics of calm variability was carried out on basis of the appearance of the frequency according to days, months and calendar seasons, regarding a division into the three observation times.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie cisz atmosferycznych w rejonie Stargardu Szczecińskiego
cisze atmosferyczne, terminy klimatologiczne, dni, częstość
Podstawą opracowania były wyniki pomiarów wykonywanych w trzech terminach klimatologicznych, o godz. 7, 13 i 19 czasu miejscowego, w latach 1958-1994 w stacji agrometeorologicznej w Lipkach k. Stargardu Szczecińskiego, należącej do Akademii Rolniczej w Szczecinie Zjawisko opracowano za pomocą liczby dni, w których cisza wystąpiła przynajmniej w jednym z trzech terminów obserwacyjnych, a także liczby przypadków z ciszą w ciągach notowanych podczas jednego, dwóch, trzech oraz czterech kolejnych terminów obserwacyjnych. Charakterystykę czasowej zmienności przeprowadzono na podstawie częstości występowania w kolejnych dniach, miesiącach i kalendarzowych porach roku, z uwzględnieniem podziału na trzy terminy obserwacyjne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top