RESEARCH PAPER
Pyranometer measurement method impact on accuracy of hourly and daily values of global radiation estimation
 
More details
Hide details
1
Katedra Agrometeorologii Akademia Rolnicza, ul. Witosa 45, 60-667 Poznań
 
 
Publication date: 2021-12-17
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 31-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The hourly or daily values of global radiation are commonly used in environmental modelling and its accuracy of estimation can impact on the assessment or the net radiation, reference evapotranspiration etc. Evaluation or the measurement method impact on absolute and relative errors committed during the estimation or hourly or daily global radiation values is the object or this paper. The global radiation flux time variability can be relatively high during the cloudy days. This can impact on the precision of hourly and daily values estimation. The measurements were carried out using the CM I1 Kipp & Zonen pyranometer installed 7 m above the ground in Poznań city for a 217 days period ranging from March 1st through October 2nd 2001. The single measurement was taken every second. Two kind methods were assessed during this study. The continuous methods where single measurements were carried on with certain time interval (TI). The periodic methods – the measurements were made in certain periods (TP) within 1-hour lime interval. The absolute (AE) and relative (RE) errors were calculated each method. The conclusion of the study is that the increasing of TI (for continuous method) and decreasing of TP (for periodic methods) cause the increase of both maximum and average of absolute and relative error values. The formulas that describe the relationships between measurement methods and both absolute and relative average errors were created for practical reasons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu pomiarów pyranometrycznych na dokładność oceny średnich godzinowych i dobowych strumieni promieniowania całkowitego
promieniowanie całkowite, pomiary promieniowania słonecznego, pyranometr
Chwilowa wartość gęstości strumienia promieniowania krótkofalowego docierającego do powierzchni czynnej może ulegać znacznym wahaniom w ciągu dnia. Stosunkowo duża zmienność czasowa strumienia może być przyczyną znacznych błędów podczas jego pomiarów. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu częstotliwości pomiaru na wartości bezwzględnego, jak i względnego błędu oceny średnich godzinnych i dobowych wartości strumienia promieniowania całkowitego. Dane wykorzystane w tym opracowaniu były zebrane przy pomocy pyranometru CM 11 firmy Kipp&Zonen, który zamocowano na wysokości około 7 m nad powierzchnią gruntu. Obserwacje wykonane zostały w okresie od 1 marca do 2 października 2001r. Pomiary wykonywano co sekundę. Zastosowano dwie grupy sposobów realizacji pomiarów: pomiary wykonywane w równych odstępach czasowym i z nierównomiernym krokiem czasowym. Do analizy uzyskanych wyników wykorzystano wartości bezwzględnych (AE) oraz względnych (RE) błędów oceny. W pracy tej obliczono współczynniki funkcji opisujących zależności między wartościami błędów a długością interwałów oraz długością okresów pomiarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top