Characteristics of turbulence on the basis of wind speed in the region of Stargard Szczeciński
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Agricultural University ul. Papieża Pawła VI, 3; 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 321-332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The basic material comprised the results of temporary measurements of wind speed and direction at the height of 2 metres above sea level, recorded every hour at the automatic station in Lipki near Stargard Szczeciński during 1995-2005. For the evaluation of the turbulence value, Parczewski's classification was used. According to this classification, the classes of turbulence , i.e. weak, moderate, strong and very strong, are determined by the following threshold wind speeds: 0, 3, 4, 10 and 20 m s(-1). In the analysed period of 11 years, the dominating class was the weak turbulence, resulting from the occurrence of winds of speeds below 4 m s(-1), recorded at different directions of the wind. During a year, the frequency amounted to nearly 70%, and during a calendar year it was even about 85%. During winter, weak turbulence occurred almost twice as often in the night than in the daytime, whereas during summer it was the opposite. Moderate turbulence occurred incomparably more rarely - in a period of a whole year only in 15% of cases, mainly associated with western and southern winds. It was observed that the best natural air ventilation occurred during calendar spring in the daytime, and particularly from noon to sunset, i.e. from 12 (midday) to 16 p.m., whereas the worst natural air ventilation was during calendar summer, in the night, particularly from 1 a.m. to 5 a.m.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka turbulencji na podstawie prędkości wiatru w rejonie Stargardu Szczecińskiego
klasy turbulencji, kierunki wiatru, pory roku i doby, godziny, częstość
Materiały podstawowe stanowiły wyniki chwilowych pomiarów prędkości i kierunku wiatru z wysokości 2 m n.p.m., rejestrowanych co godzinę, ze stacji automatycznej w Lipkach k. Stargardu Szczecińskiego, za lata 1995-2005. Do oceny wielkości turbulencji zastosowano klasyfikację Parczewskiego, w której klasy turbulencji: słabej, umiarkowanej, silnej i bardzo silnej, wyznaczają odpowiednio następujące progowe prędkości wiatru: 0,3, 4, 10 i 20 ms(-1)W analizowanym jedenastoleciu dominującą klasą była turbulencja słaba, wynikająca z występowania wiatrów o prędkościach poniżej 4 ms(-1), notowana przy różnych kierunkach wiatru. W ciągu roku jej częstość osiągała prawie 70%, a w czasie kalendarzowego lata, nawet około 85%. W okresie zimy turbulencja słaba występowała prawie dwukrotnie częściej nocą niż w ciągu dnia, natomiast latem przeciwnie, w ciągu dnia. Turbulencja umiarkowana występowała nieporównywalnie rzadziej - w skali roku już tylko w 15% przypadków, przede wszystkim przy wiatrach W i S. Stwierdzono, że najlepsze warunki naturalnej wentylacji powietrza panowały podczas kalendarzowej wiosny w ciągu dnia, a zwłaszcza - od południa do zachodu, w godz. od 12 do 16, natomiast najgorsze - w czasie nocy w okresie kalendarzowego lata, szczególnie w przedziale czasu od godz. 01 do 05.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top