RESEARCH PAPER
Modelling and monitoring in agricultural sciences
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4,20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-12-30
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 109-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the examples of model investigations and the systems of natural environment monitoring applied in the agrophysical studies. The aim of giving these examples was to show that modelling and monitoring arc universal, i.e., they refer to all the disciplines being a part of natural sciences and they constitute a modem and effective research working methods. It should be also stressed that both methods are complementary to each other.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie i monitoring w naukach rolniczych
modelowanie, monitoring, nauki rolnicze
W pracy przedstawiono przykłady badali modelowych oraz systemów monitorowania środowiska przyrodniczego wykorzystywanych w naukach rolniczych. Podane przykłady miały na celu wykazanie, że zarówno badania modelowe jak też systemy monitorowania mają charakter uniwersalny, tzn. dotyczą wszystkich dyscyplin mieszczących się w zakresie nauk przyrodniczych oraz stanowią nowoczesny i skuteczny warsztat badawczy. Należy również podkreślić, że obie te metody wzajemnie się uzupełniają.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top