RESEARCH PAPER
Seasonal and daily nitrous oxides concentration in the vicinity of the street in Lublin city
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 123-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was to determine the concentration of N2O in the air in related to traffic intensity. Samples of the air were collected from the distance 10 m from the curb of al. Kraśnicka street and analysed by gas chromatography technic. The measurement in each season of the year and in the day between 7 a.m. and 7 p.m. in years 2000-2001 were conducted. The mean of traffic intensity as the number of vehicles was expressed on the level of 1400 per hour. The highest 20-minutes concentration of N2O was equal 101 ppm and it was found in winter seasons whilst the lowest equals 3.75 ppm during spring time. The highest traffic intensity was observed in summer and was in the level or 480 vehicles per 20-minutes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni w Lublinie
podtlenek azotu, gazy cieplarniane, transport samochodowy w Lublinie, monitoring
Celem pracy było określenie stężenia N2O w powietrzu atmosferycznym w pobliżu jezdni, w Lublinie, w odniesieniu do intensywności ruchu. Pomiary prowadzono w pobliżu al. Kraśnickiej na której średnic roczne natężenie ruchu wyniosło 1400 pojazdów na godzinę. Próby powietrza pobierano w punkcie oddalonym o 10 m od krawędzi jezdni, które następnie poddawano analizie chromatograficznej. W latach 2000-2001 cyklem pomiarowym objęto każdą z pór roku i każdy dzień tygodnia między 700 a 1900. Najwyższe średnie 20·minutowe stężenie N2O równe 101 ppm stwierdzono w okresie zimy zaś najniższe, wynoszące 3,75 ppm wiosną. Najwyższe 20·minutowe natężenie ruchu, wynoszące 480 pojazdów stwierdzono latem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top