RESEARCH PAPER
Electric properties of grain and milling fractions in electrotechnologies
 
More details
Hide details
1
Faculty of Electrical Engineering, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland
Publication date: 2021-08-31
 
Acta Agroph. 2003, (93), 103–122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents research results of some selected electrical properties of grain and grain dust. The measurements concern resistivity, real and imaginary parts of dielectric permittivity. There are results of new electrotechnology tests i.e.: convective wheat grain drying in presence of electric field and corona wind, dust removal using bifilar filters. The investigations were carried out in the Department of General Electrotechnology. The energy saving ratio factor achieved value of 37% at tested range, at minimal used air velocity and maximal used electric field intensity value. Results of research on the bifilar filters point out the possible increase of dust removal efficiency between 5 and 11% in comparison to fabric filters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie właściwości elektrycznych ziarniaków pszenicy i ich frakcji przemiałowych w elektrotechnologiach
właściwości elektryczne ziarniaków, wiatr jonowy, elektrofiltr bifilarny
Artykuł zawiera wyniki pomiarów wybranych parametrów elektrycznych ziarniaków i pyłów otrzymanych z ich przemiału. Pomiary dotyczą wielkości takich, jak: rezystywność, składowa rzeczywista i urojona przenikalności elektrycznej. Podano również wyniki badań nowych elektrotechnologii opracowanych w Katedrze, tj.: suszenia konwekcyjnego pszenicy w obecności pola elektrycznego i wiatru jonowego oraz odpylania za pomocą filtrów bifilarnych. W badanym zakresie, przy minimalnej stosowanej prędkości strumienia powietrza i maksymalnym natężeniu pola elektrycznego, udało się osiągnąć nawet 37% wartość współczynnika oszczędności energii. Wyniki badania filtrów bifilarnych wskazują na możliwość uzyskania poprawy skuteczności odpylania od 5 do 11% w porównaniu z filtrami tkaninowymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125