RESEARCH PAPER
Selected features of interceptions of atmospheric precipitation in canopy of some arable crops
 
More details
Hide details
1
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 19-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is based on interception data of atmospheric precipitation carried out in the years 1995-1998. The measurements were taken in permanent fields of the Agrometeorological Observatory of the Agricultural University at Felin, sown with winter wheat, winter rye, spring barley, horse-bean and red clover. The interception was measured with trough-shaped rain gauge of an area of 200 cm2, and 4x50 cm in size. They were placed in the field in a set consisted of 10 such instruments. All together 388 data were collected. The interception was most often recorded in three class intervals between 20 and 50% (60.6% all data). Maximum frequency (80 cases, i.e. 20.6% of all data) occurred within the class interval 40-50%. Mean value of interception ranged from 17.8% under spring barley in 1995 to 52.8% under horse-bean in 1996. The highest positive correlation was found between sum of precipitation over free surface and both the amount of water under plants and the amount of water interception by plants. However, in few cases a negative correlation was found between the amount of precipitation and the interception.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane cechy intercepcji opadów atmosferycznych w łanach niektórych roślin uprawnych
opady atmosferyczne, rośliny uprawne, intercepcja
Opracowanie oparto na wynikach pomiarów intercepcji opadów atmosferycznych, które wykonywano w latach 1995-1998 na polach ustalonych Obserwatorium Agrometeorologicznego w Felinie Akademii Rolniczej w Lublinie. Do pomiarów intercepcji użyto deszczomierzy w formie rynienek o powierzchni 200 cm2 i wymiarach 4x50 cm w kompletach po 10 przyrządów na poletku doświadczalnym. Pomiary prowadzono na poletkach z pszenicą ozimą, żytem ozimym, jęczmieniem jarym, bobikiem i koniczyną czerwoną. Łącznic zebrano 388 wyników pomiarów. Najwięcej wartości intercepcji stwierdzono w trzech przedziałach klasowych, w zakresie 20-50% – było tam 60,6% całości danych. Maksymalna liczebność – 80 wyników wystąpiła w przedziale klasowym 40-50%, co stanowi 20,6% próby. Średnia wartość intercepcji wahała się od 17,8% (jęczmień jary w 1995 r.) do 52,8% (bobik w 1996 r.). Z obliczeń korelacji wynika, że najsilniejsze korelacje dodatnie wystąpiły pomiędzy sumami opadów na wolnej przestrzeni oraz ilością wody pod roślinami oraz pomiędzy opadami na wolnej przestrzeni oraz ilością wody pozostającej na roślinach. W kilku przypadkach stwierdzono ujemne korelacje pomiędzy wysokością opadów na wolnej przestrzeni i wartością intercepcji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top