Rainfall interception in cereal fields
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 381-391
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was based on results of rainfall interception measurements conducted over the period of 1987-1995 in fields of three cereals: spring barley, winter wheat and winter rye at the Felin Agrometeorological Observatory. Precipitation measurements in the open were carried out with the help of Hellmann pluviometer, and in the fields of cereals – with trough pluviometers. A total of 826 results of interception measurements were obtained. The average values of inter-ception in the period under analysis were as follows: in the field of spring barley – 33.1%, in the field of winter wheat – 33.8%, and in the field of winter rye – 28.9%. The greatest number of interception measurement results fell within the range of 30-40%, second place being taken by those in the range of 40-50%. The frequency distribution was right-hand asymmetrical.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Intercepcja opadów atmosferycznych w łanach zbóż
opady atmosferyczne, zboża, intercepcja opadów
Opracowanie oparto na wynikach pomiarów intercepcji opadów atmosferycznych z lat 1987-1995 w łanach trzech zbóż: jęczmienia jarego, pszenicy ozimej i żyta ozimego. Badania przeprowadzono w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie. Pomiary opadów na otwartej przestrzeni wykonywano deszczomierzem Hellmanna, a w łanach zbóż deszczomierzami rynienkowymi. Łącznie uzyskano 826 wyników pomiarów intercepcji. Średnia wartość intercepcji w analizowanym okresie była następująca: w łanie jęczmienia jarego – 33,1%, w łanie pszenicy ozimej – 33,8%, w łanie żyta ozimego – 28,9%. Najwięcej wyników pomiarów intercepcji stwierdzono w przedziale klasowym 30-40%, na drugim miejscu w zakresie 40-50%. Rozkład częstości jest prawostronnie asymetryczny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top