RESEARCH PAPER
Conductometric method for evaluation of plants frost resistance
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI No 3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-22
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 11-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modified conductometric method of plants frost resistance evaluation is shown in this work. The conductometric determination of electrolyte leakage from the frost-affected cells was used to estimate actually frost resistance of cultivable plants. The index of injury was calculated and plotted as a function of temperature to estimate the temperature at which 50% of tissue was damaged. These research results might lead to explain some phenomena of low temperature influence on plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konduktometryczna metoda oceny mrozoodporności roślin
konduktometria, mrozoodporność
W pracy przedstawiono metodykę zmodyfikowanej, konduktometrycznej metody oceny mrozoodporności roślin. Podstawą tej metody są pomiary przewodnictwa elektrycznego roztworu powstałego w wyniku umieszczenia, przemrożonych w różnych temperaturach, roślin w probówkach z wodą. Mrozoodporność ocenia się na podstawie obliczonego indeksu uszkodzeń i wyznaczonej na tej podstawie temperatury, w której nastąpiły pięćdziesięcioprocentowe uszkodzenia tkanek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top