RESEARCH PAPER
Luminescence method for evaluation of plants frost resistance
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI No 3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 5-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The luminescence measurements of the frost resistance evaluation are shown in this work. Two "luminescence indexes" which correlated with the actual frost resistance of plants were found. Therefore, these research results might lead to explain some phenomena of low temperature influence on plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Luminescencyjna metoda oceny mrozoodporności roślin
opóźniona luminescencja, mrozoodporność
W pracy przedstawiono metodykę oceny mrozoodporności siewek roślin uprawnych przy użyciu detekcji opóźnionej luminescencji. Przyjęto dwa wskaźniki luminescencyjne, które zależą od aktualnej mrozoodporności roślin. Opracowana metoda może służyć do selekcji odmian i rodów, a ponadto do badania i wyjaśnienia niektórych mechanizmów oddziaływania niskiej temperatury na rośliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top