RESEARCH PAPER
Soil aggregates stability index (ASI) and its extreme values
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20·290 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-17
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 95-110
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wskaźnik trwałości agregatów glebowych (ASI) i jego ekstremalne wartości
agregacja gleby, trwałość agregatów, tablice przejścia
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top