RESEARCH PAPER
Water stability of different fractions of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem during cyclic changes of moisture
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 177-184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of investigations of changes in soil aggregation during wetting-drying cycles were presented. It was stated that moisture changes influenced destruction of aggregates. This destruction depended not only on the size of aggregates, but also on the type of soil. Water stability of investigated aggregates decreased with the increase of their sizes. The main product of aggregates destruction of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem bigger than 0.5 mm were the aggregates of 0.5-0.25 mm in diameter. Water action in wetting-drying cycles created the aggregates, which sizes were bigger than the initial size (about 24%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wodoodporność różnych frakcji agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi w cyklicznych zmianach uwilgotnienia
agregacja gleby, wodoodporność agregatów
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian agregacji gleby pod wpływem działania wody w cyklach nawilżanie-osuszanie. Stwierdzono, że zmiany wilgotności powodują rozpad agregatów zależny nie tylko od ich wielkości, ale też typu gleby, a wodoodporność badanych agregatów malała wraz ze wzrostem wielkości agregatów. Głównym produktem rozpadu agregatów różnych frakcji gleby brunatnej i czarnej ziemi były agregaty o wymiarach 0,5-0,25 mm. Działanie wody powodowało równocześnie powstawanie agregatów o średnicach większych niż wyjściowe w ilości 2-4%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top