RESEARCH PAPER
Effect of soil physical state in plough and sub-soil layers on vegetation and yielding of plants
 
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 217-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work was described on the ground of results which were given in Institute of Soil Science and Cultivation of Plants, Department of Soil Tillage in Jelcz-Laskowice and bibliography data from other country and abroad centers. It was the trial of whole explanation of the connection occurred between some soil properties of plughing and subsoil layers, as well as them effect on plant yields. The relation were joined with a run of rainfalls and there were qualified conditions of different kind plant responses on loosening subsoil layer. There was also proved that the critical soil bulk densities and strengths depend on soil moisture and the silt plus clay content in the subsoil layer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stanu fizycznego gleby w warstwie ornej i podornej na wegetację i plonowanie roślin
gęstość objętościowa gleby, warstwa oma i podorna, wartości krytyczne, plonowanie roślin
W pracy wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w Zakładzie Uprawy Gleby IUNG w Jelczu-Laskowicach oraz zagraniczne dane literaturowe. Podjęto próbę wyjaśnienia związków występujących między niektórymi właściwościami gleby w warstwy ornej i podornej oraz ich wpływ na plonowanie roślin. Zależności te powiązano z przebiegiem opadów. Scharakteryzowano reakcje różnych roślin w zależności od stopnia zwięzłości warstwy podornej. Stwierdzono występowanie zależności między krytycznymi wartościami gęstości objętościowej oraz zwięzłości gleby a wilgotnością gleby, zawartością części pylastych oraz ilu koloidalnego w warstwic podorncj.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top