RESEARCH PAPER
Intake and utilization of biogenic elements by spring rape from two doses of irrigation with sewage water
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 99-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment was performed in 1997-1999 on peat-bog soil in three meliorated quarters equipped with dykes. Quarter A was a control. Quarter B was irrigated with 400 mm and quarter C with 800 mm o f sewage water annually in 10 doses. The increase of dose from 400 to 800 mm caused significant gains of rape's biomass, better intake and utilization of biogenic elements as well as their higher contents in seeds and hay. Results point out the possibility for spring rape utilization at the 3rd level of municipal waste purification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pobranie i wykorzystanie pierwiastków biogennych przez rzepak jary z dwóch dawek nawadniania wodą pościekową
rzepak jary, nawadnianie, pierwiastki biogenne
Doświadczenie polowe z rzepakiem jarym realizowano w latach 1997-1999 na glebie torfowo-murszowej, w trzech zmeliorowanych i ogroblowanych kwaterach. Kwatera A stanowiła kontrolę, kwatera B nawadniana była w ilości 400, a kwatera C – 800 mm wody pościekowej rocznie, w 10 dawkach zalewowych. Wzrost dawki zalewowej z 400 do 800 mm spowodował istotne zwiększenie biomasy rzepaku, lepsze pobieranie i wykorzystanie pierwiastków biogennych oraz większe wyniesienie ich z nasionami i słomą. Wyniki te wskazują na możliwość wykorzystania rzepaku jarego w III° oczyszczania ścieków miejskich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top