RESEARCH PAPER
Influence of various concentrations and forms of application of Tytanit upon the crop and flowering of Sparaxis tricolor Ker-Gawl.
 
More details
Hide details
1
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture 58 Leszczyńskiego str., 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 267-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two- factor field experiment was carried out during the years 2000-2001 to ex-amine the influence of Tytanit upon the tuber crop of and flowering of Sparaxis tricolor Ker- Gawl. Three concentrations of Tytanit were used: 0.02, 0.04 and 0.08% and three forms of application: tu¬ber soaking before planting (l h); plant spraying twice before flowering; tuber soaking (l h) and plant spraying before flowering. The use of Tytanit did not cause any relevant increase of the crop of sparaxis offspring tubers. An increase of the general and commercial crop and a higher number of in-florescence sprouts was obtained when using 0.04% concentration of Tytanit in both cultivation years. The most efficient form of application was leaf-feeding tuber soaking before planting only did not give visible results in terms of crop. In 2001, positive effects where observed when both tuber soaking tuber and also plant spraying later on. Better effects of using Tytanit were noted in 2000 when draughts and high temperatures in spring had a certainly negative influence on sparaxis growth and flowering.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ różnych stężeń i form aplikacji tytanitu na plonowanie i kwitnienie sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor Ker-Gawl.)
Tytanit, Sparaxis tricolor Ker-Gawl, plon bulw, kwitnienie
W latach 2000-2001 przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe, w którym badano wpływ preparatu Tytanit na plon bulw i kwitnienie Sparaxis tricolor Ker Gawl. Zastosowano trzy stężenia Tytanitu: 0,02, 0,04 i 0,08% oraz trzy formy aplikacji: moczenie bulw przed sadzeniem (1 h); dwukrotny oprysk roślin przed kwitnieniem; moczenie bulw (1 h) w połączeniu z dwukrotnym opryskiem przed kwitnieniem. Stosowanie Tytanitu nie powodowało istot¬nego zwiększenia plonu bulw potomnych sparaksisu. Zwyżkę plonu ogólnego i handlowego oraz więcej pędów kwiatostanowych uzyskano stosując Tytanit w stężeniu 0,04% w obu latach uprawy. Najefektywniejszą formą aplikacji okazało się dokarmianie dolistne roślin; samo moczenie bulw przed sadzeniem nie dawało widocznych rezultatów w plonowaniu. W roku 2001 korzystne efekty odnotowano stosując moczenie bulw w połączeniu z późniejszym opryskiwaniem roślin. Lepsze efekty działania Tytanitu na plonowanie roślin odnotowano w roku 2000, kiedy wiosenna susza i wysokie temperatury wywarły zdecydowanie niekorzystny wpływ na wzrost i kwitnienie sparaksisu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top