RESEARCH PAPER
Effect of presowing laser biostimulation of maize seed on the yield and their physico-chemical properties
 
More details
Hide details
1
Katedra Fizyki AR, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
2
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ul. Czartoryskich 8, Puławy, Poland
 
3
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz AR, Lublin, ul. Doświadczalna 48, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 85-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An effect of presowing laser biostimulation on the yield and physico-chemical properties of seeds of six different maize varieties, using He-Ne laser tight, were investigated. The seeds of following maize varieties: Malta, Contessa, Milpa, Melina, Den and Helga were exposed to the laser light utilizing a disperse beam method. Research results demonstrated that an application of the presowing laser biostimulation caused the maize yield growth due to an increase in contribution coming from plants with correctly developed cobs, growth in weight of thousand seeds, shortening in vegetation period, higher plants resistance to unfavorable climatic conditions as well as increase of protein content in the seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion kukurydzy na plony i ich właściwości fizyko-chemiczne
biostymulacja nasion, laser, plony
Badano wpływ przedsiewnej biostymulacji laserowej nasion 6 odmian kukurydzy światłem Jasera He-Ne na plony oraz ich właściwości fizyko-chemiczne. Nasiona odmian Malta, Contessa, Milpa, Melina, Den i Helga naświetlano stosując metodę wiązki rozbieżnej. Badania wykazały wzrost plonu kukurydzy spowodowany zabiegiem przedsiewnej biostymulacji laserowej na skutek zwiększenia udziału roślin z prawidłowo wykształconymi kolbami, wzrost masy tysiąca ziaren, skrócenie okresu wegetacji oraz większą odporność roślin na niekorzystne warunki klimatyczne, a takie zwiększenie zawartości białka w nasionach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top