RESEARCH PAPER
Presowing laser biostimula tion of seeds by the natural beam method
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13,20-033 Lublin, Poland
 
2
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Agriculture Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-26
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 35-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of presowing laser biostimulation of tomato seeds by the natural beam meJhod, using original device constructed at Department of Physics of Agricultural University in Lublin. The device consists of He-Ne laser of 15 mW power. The most significant influence on tomato fruit yielding was found for double treatment at 4 mJ radiation energy dose.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przedsiewna laserowa biostymulacja nasion metodą wiązki naturalnej
biostymulacja nasion, lasery, plony owoców
Przedmiotem niniejszej pracy było przebadanie efektów przedsiewnej laserowej biostymulacj i metodą wiązki naturalnej nasion pomidorów dokonanej przy użyciu zbudowanego w Katedrze Fizyki urządzenia. W urządzeniu tym zainstalowany był laser helowoneonowy o mocy 15 mW. Najlepsze efekty jeśli chodzi o uzyskany plon owoców otrzymano przy dwukrotnym naświetlaniu nasion dawką energii rzędu 4 mJ.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top