RESEARCH PAPER
Physical properties of extrusion-cooked pet food
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Procesowej AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
Publication date: 2020-05-30
 
Acta Agroph. 2001, (46), 215–226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Physical properties of pet foods are important for the optimalisation of its transport, storage and packaging as well as design of the finishing and flavouring equipment. In the paper results measurement of dog and cat dry food available on Polish market are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie właściwości fizycznych ekstrudowanej karmy dla zwierząt domowych
właściwości fizyczne, sucha karma, ekstrudaty
Poznanie fizycznych właściwości ekstrudatów paszowych pozwala na optymalizację warunków ich transportu, składowania i przechowywania oraz na zastosowanie prawidłowych rozwiązań technicznych przy projektowaniu urządzeń do uszlachetniania i pakowania wyrobów gotowych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych popularnych suchych karm dla psów i kotów dostępnych na lokalnym rynku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125