RESEARCH PAPER
Effect of penetrator angel in hardness measurements of bean grain
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Desing, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-20
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 41-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study was to determine the optimum vertex angle of penetrator at which the measurements of hardness of bean can be performed. The research was carried out on three kinds of beans Augustynka, Jubilatka and Tara. All tests were performed with cone-shape penetrator (at three angles of vertex cone 90, 120 and 136) under the dead load of 2 N for six levels of water content. 0.11; 0.15; 0.19; 0.23; 0.33; 0.42 kg kg–2 d.m. The hardness measurements were carried out with hardness testing machine PMT–3. Static tests carried out indicated that each of vertex-cone angle of penetrator, kind of bean and content water had a significant effect on the measurement of hardness in bean grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kąta wierzchołkowego końcówki penetratora na mierzoną twardość nasion fasoli
twardość, metoda Vickersa, nasiona fasoli
Celem prezentowanej pracy było określenie wartości kąta wierzchołkowego penetratora stożkowego, przy którym należy przeprowadzać pomiary twardości nasion fasoli. Badania przeprowadzono na trzech odmianach fasoli: Augustynka, Jubilatka oraz Tara. Pomiary zostały wykonane przy pomocy penetratorów o kątach wierzchołkowych równych 90°, 120° i 136°, przy stałej sile nacisku 2 N i sześciu poziomach zawartości wody w badanym materiale (0,11; 0,15; 0,19; 0,23; 0,33; 0,42 kg•kg–1 s.m.). Pomiar twardości dokonano przy wykorzystaniu zmodyfikowanej przez autorów metody pomiaru na twardościomierzu PMT-3. Przeprowadzone testy statystyczne wykazały istotny wpływ wartości kąta końcówki penetratora, odmiany i zawartości wody w badanym materiale na twardość.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top