RESEARCH PAPER
Effect of foliar application of Atonik and Ekolist on yield and quality of common thyme
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture 15 Akademicka str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 305-311
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two year field experiment was performed on the brown soil of loess origin, rich in nutrients. Effects of foliar application of two preparations: growth stimulator (Atonik) and multicomponent foliar fertilizer (Ekolist) were examined. Both preparations stimulated plant growth and herb yield. However along with an increase of yields, there was a slight decrease of essential oil content observed. On average, the highest yield of raw material and essential oil per unit of area were obtained when both preparations were applied alternately (respectively, by 26 and 21.6%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego stosowania Atoniku i Ekolistu na plony i jakość surowca tymianku
tymianek, Atonik, Ekolist, dolistne dokarmianie
W dwuletnim doświadczeniu na produkcyjnej plantacji tymianku zlokalizowanej na zasobnej w składniki, pokarmowe brunatnej glebie lessowej badano skuteczność dolist-nego stosowania Atoniku i Ekolistu. Zastosowane preparaty stymulowały wzrost roślin i wpłynęły na zwęszenie plonów przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu zawartości olejku w surowcu Najwyższy plon surowca i olejku eterycznego z jednostki powierzchni uzyskano w obiekcie z przemiennym stosowaniem Atoniku i Ekolistu (odpowiednio o 26,0 i 21,6 % w stosunku do obiektu kontrolnego
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top