Water storage in the vadose zone evaluated from TDR soil moisture measurements
 
More details
Hide details
1
Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 169-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study focuses on dynamic soil water resources evaluated by the TDR soil moisture meter in selected experimental sites in central Poland. The analysis is based on field measurements of volumetric soil moisture conducted since 1995 till 2004. The portable Time Domain Reflectometry meter (Easy Test) is applied to track the characteristic stages of the soil water storage of shallow soil layers. Evolution of the soil moisture vertical profiles has been highlighted on seasonal time scale. The range of natural variability of soil water storage in ten years period was derived from the soil moisture profiles detected under extreme atmospheric conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zapasów wody w strefie aeracji na podstawie pomiarów wilgotności gruntu metodą reflektometryczną (TDR)
technika TDR, wilgotność gleby, zapasy wody
Praca dotyczy zapasów wody w glebie ocenionych na podstawie pomiarów wilgotności gruntu metodą reflektometryczną (TDR) w wybranych profilach glebowych Polski środkowej. Podstawą analizy są polowe pomiary objętościowej wilgotności gruntu wykonywane w latach 1995-2004. Do identyfikacji charakterystycznych stanów wilgotności gleby wykorzystano przenośny miernik wilgotności Easy Test. Zmiany wilgotności w profilach glebowych przedsta-wiono w różnych sezonach roku. Przedstawiono naturalną zmienność glebowych zapasów wody w skali dziesięciolecia, kształtowanych przez zmienne w ciągu roku warunki atmosferyczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top