RESEARCH PAPER
Validation in metrology of agrophysics
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Zakład Chemii Analitycznej i Instrumentalnej, Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskieJ, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 15-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problems of validation of measurement methods in agrophysics are described in this paper. Demonstrate of specificity, selectivity, functional dependence, accuracy, repeatability, reproducibility, limit of detection, limit of quantitation, stability and robustness should be demonstrated during the validation procedure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Walidacja w metrologii agrofizycznej
metrologia, walidacja, agrofizyka
W pracy przedstawiono zagadnienia związane procedurą walidacyjną metod pomiarowych stosowanych w naukach agrofizycznych. Na poszczególnych etapach procedura ta zawiera w sobie określenie specyficzności, selektywności, wyznaczenia zależności funkcyjnej, dokładności, powtarzalności, odtwarzalności, zakresu, granicy detekcji, granicy oznaczalności, stabilności i niewrażliwości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top