RESEARCH PAPER
An attempt of separation of phenolic acids with the use of capillary zone electrophoresis
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 29-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
With the use of the method of Capillary Zone Electrophoresis, a separation of phenolic acids in keratin-bark-urea granulate (KKM), was performed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba rozdziału kwasów fenolowych zawartych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym przy użyciu kapilarnej elektroforezy strefowej
kwasy fenolowe, kapilarna elektroforeza strefowa, granulat keratyno-koro-mocznikowy (KKM)
Wykorzystując metodę kapilarnej elektroforezy strefowej przeprowadzono rozdział kwasów fenolowych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym (KKM), ustalając warunki tego rozdziału.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top