Method for the determination of the times of thermal processing of grain samples for laboratory test purposes, on the example of millet grain
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machinery, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 565-572
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a method for the preparation of grain or seed samples for laboratory testing purposes. The method is based on mathematical modeling of the thermal treatment (heating) process to allow the calculation of the thermal treatment parameters for the material studied to obtain the required final moisture content and temperature parameters. The principle and procedure of the method are illustrated on the example of a 50 g sample of milled grain heated in a 1000 W microwave oven.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda określania czasów obróbki cieplnej próbek ziarna na przykładzie prosa
przygotowanie próbek nasion do badań, odwzorowanie matematyczne
W pracy przedstawiono metodę przygotowania próbek ziarna lub nasion kierowanych do badań laboratoryjnych. Metoda została oparta na modelowaniu matematycznym procesu termicznego, umożliwiająca dobór obliczeniowy czasów obróbki cieplnej próbki badanego materiału w celu uzyskania wymaganych parametrów wilgotności oraz temperatur końcowych. Zasady metody i procedurę wykonawczą zilustrowano przykładem przygotowania próbki 50 g ziarna prosa poddanej obróbce cieplnej w kuchence mikrofalowej o mocy 1000 W.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top