Vertical distribution of air temperature in the atmosphere layer near the ground in grassland sites in the Bydgoszcz region
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Regional Research Centre, Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 143-151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations were carried up in three different grassland sites in the Bydgoszcz region: wet site on the fluvial soil in the Vistula valley (Grabowo), periodically dry on the peat-moorsh soil (Frydrychowo) and dry on the mineral-moorsh soil (Pršdki) � both in the Notec river valley. The measurements carried up in Bydgoszcz (dry site on the mineral soil) were used for comparison. Meadow sites in valleys were colder then dry site on the mineral soil in Bydgoszcz. Among valley sites the wet one on the fluvial soil was the hottest site, dry one on the mineral-moorsh soil was colder and the periodically dry on the peat-moorsh soil was the coldest site. The differences of vertical distribution of air temperature were observed in the examined sites. In the valley grassland sites the mean daily air temperature at 2.0 m above the ground was higher than at 0.5 m. Maximum temperature in the mineral soil sites was higher at the level of 0.5 m than at 2.0 m. On the organic soil it was similar at both levels. Minimum temperature in wet and periodically dry sites was 0.7oC higher at the level of 2.0 m than at 0.5 m in the growing season. The examined sites differed in the minimum temperature more than in the maximum temperature. Minimum temperature at 0.05 m above the ground was the lowest in the dry site on the mineral-moorsh soil. The greatest differences between air temperature at 2.0 m and at 0.5 m were observed in the sites on mineral soils (in Bydgoszcz 3.1oC) and the lowest on the peat-moorsh soil at Frydrychowo (1.2oC).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pionowy układ temperatury w przyziemnej warstwie atmosfery w siedliskach ł�kowych w rejonie Bydgoszczy
temperatura powietrza, pionowy układ temperatury, siedlisko glebowo-wodne
Badania prowadzono w trzech zróżnicowanych siedliskach łąkowych w rejonie Bydgoszczy: wilgotnym na madzie średniej w dolinie Wisły (Grabowo), okresowo posusznym na glebie torfowo-murszowej (Frydrychowo) w dolinie Noteci i posusznym na glebie mineralno-murszowej w dolinie Noteci (Prądki). Dla porównania wykorzystano wyniki pomiarów prowadzonych w Bydgoszczy w siedlisku suchym na glebie brunatnej. Siedliska łąkowe położone w dolinach były chłodniejsze od siedliska w Bydgoszczy. Wśród siedlisk dolinowych najcieplejsze było siedlisko wilgotne na madzie średniej, chłodniejsze - posuszne na glebie mineralno-murszowej, a najchłodniejsze - okresowo posuszne na glebie torfowo-murszowej. Obserwowano różnice w układzie pionowym temperatury w badanych siedliskach. W łąkowych siedliskach dolinowych średnia temperatura dobowa na wysokości 2,0 m była wyższa niż na wysokości 0,5 m. Temperatura maksymalna w siedliskach na glebach mineralnych była wyższa na wysokości 0,5 m niż na wysokości 2,0 m, a na glebach organicznych była zbliżona na obydwu wysokościach. Temperatura minimalna w siedliskach dolinowych wilgotnym i okresowo posusznym w okresie wegetacyjnym była wyższa na wysokości 2,0 m o 0,7oC niż na wysokosci 0,5 m, najmniej różniła się w siedlisku miejskim. Badane siedliska bardziej różniły się temperaturą minimalną niż maksymalną. Temperatura minimalna nad gruntem była najniższa w siedlisku posusznym na glebie mineralno-murszowej. Różnica temperatury minimalnej na wysokości 2,0 m i 0,05 m była największa w siedliskach na glebach mineralnych (w Bydgoszczy 3,1oC), a najmniejsza we Frydrychowie na glebie torfowo-murszowej (1,2oC).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top