Variability of temperature and precipitation conditions at Koniczynka (Chełmno Lake-land) in the years 1994-2007
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology, Institute of Geography NCU, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 203-219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents the variability of temperature and precipitation conditions at Koniczynka (Chełmno Lakeland) in the years 1994-2007. The research draws on the measurements taken for the purpose of Integrated Environmental Monitoring. In the studied period the mean temperature of the air reached 8.5°C and the mean annual precipitation total amounted to 534.8 mm. A gradual increase was ob-served both in the case of air temperature and precipitation, however it was not statistically significant. According to H. Lorenc’s classification of temperature and precipitation, the most frequent were the years that fall within the mean values and warm years, whether dry or wet. The obtained results regarding the changes of air temperature and precipitation at Koniczynka have been validated against similar results for the whole of Poland in long-term periods of measurement.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007
temperatura powietrza, opady atmosferyczne, Koniczynka
W opracowaniu przedstawiono zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2007. W badaniach wykorzystano wyniki pomiarów wykonywanych w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Średnia temperatura powietrza w badanym okresie osiągnęła 8,5°C, natomiast suma opadów 534,8 mm. Zarówno w przypadku temperatury powietrza, jak i opadów atmosferycznych następuje stopniowy ich wzrost, jednakże nie jest on istotny statystycznie. Według klasyfikacji termiczno-opadowej H. Lorenc największą częstością charakteryzowały się lata mieszczące się w normie termicznej i opadowej oraz lata ciepłe – zarówno suche jak i mokre. Uzyskane wyniki dotyczące tendencji zmian temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Koniczynce znajdują potwierdzenie w analogicznych wynikach dla całego obszaru Polski dla dłuższych okresów pomiarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top