Using of pre-sowing electrostimulation of seeds of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) for the creation of initial breeding material
 
More details
Hide details
1
Lviv National Agricultural University ul. Volodymira Vielikogo 1, 80381 Lviv Dyblyany, Ukraine
 
2
Institute of Agriculture of the National Academy Agricultural Sciences ul. Grushevskogo 5, 81115 Obroshino, Ukraine
 
 
Publication date: 2015-02-18
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 55-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pre-sowing electro-stimulation of seeds of perennial ryegrass was carried out in the corona electric field. Its influence on seed and fodder productivity of the stimulated seed material was defined. It was determined that given treatment may serve as a physical mutagen while breeding perennial grasses. Mutant forms of two varieties of perennial ryegrass in the second generation were studied. The results obtained give us grounds to affirm that pre-sowing perennial ryegrass seed treatment in the corona electric field is effective not only for use in seed production as a measure of raising its sowing and productive qualities. It may also serve as a high-potential selective method for increasing fodder and seed productivity, provided that the initial material for breeding of new intensive varieties of this kind will be created. It has been proved that the optimum regime of seed electro-stimulation for breeding material of perennial ryegrass is electric field intensity (E = 3.3 kW cm-1), exposure (30 sec.) and time of seasoning (5 days). The method provides an opportunity to widen the spectra and frequency of induced mutant variability in subsequent mutant generations according to economically valuable characteristics, and to increase the efficiency of breeding valuable cultivars. Due to the results of the study it has been determined that the intensity of the electric field, exposure time and time of seeds seasoning in all the variants led to an increase of heterogeneity of field populations structural organisation in a number of consecutive generations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie przedsiewnej stymulacji elektrycznej nasion życicy trwałej (Lolium perenne L.) dla pozyskiwania hodowlanego materiału wyjściowego
życica trwała, odmiany zmutowane, wyładowania koronowe, stymulacja nasion
Przeprowadzono przedsiewną stymulację nasion życicy trwałej w polu elektrycznych wyładowań koronowych (EPWK). Określono jej wpływ na wydajność paszową i produktywność nasion stymulowanego materiału. Ustalono, że taka obróbka może służyć jako fizyczny mutagen w procesie hodowli traw wieloletnich. Przeprowadzono badanie zmutowanych form dwóch odmian życicy trwałej w drugim pokoleniu. Otrzymane rezultaty dają podstawę, by twierdzić, że przedsiewna obróbka nasion życicy trwałej w polu elektrycznych wyładowań koronowych jest efektywna w nasiennictwie jako środek podwyższania wartości siewnych nasion już w drugim pokoleniu. Może także służyć jako perspektywiczna metoda hodowlana przy pozyskiwaniu materiału wyjściowego w celu wyprodukowania nowych intensywnych odmian danego gatunku. Udowodniono, że optymalnym reżimem stymulacji elektrycznej nasion dla materiału selekcyjnego życicy trwałej jest natężenie pola elektrycznego Е = 3,3 kW.cm-1, ekspozycja te = 30 s i czas leżakowania tl = 5 dni. To umożliwia rozszerzenie spektrów i częstotliwości indukowanej zmienności mutacyjnej w następnych pokoleniach według cech użytkowych w sensie gospodarczym i podwyższanie efektywności doboru form cennych w sensie hodowlanym. Na podstawie rezultatów badań ustalono, że natężenie pola elektrycznego, ekspozycja i czas leżakowania nasion we wszystkich wariantach przyczyni się do wzrostu heterogenności populacji polowych w następnych pokoleniach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top