The effectiveness of synthetic polymers in reducing imbibitional chilling stress in germinating bean seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Breeding and Seed Production, University of Warmia and Mazury in Olsztyn Plac Łódzki 3, 10-724 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2015-02-18
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 67-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effectiveness of hydrophobic synthetic polymers in reducing imbibitional chilling stress in germinating bean seeds was evaluated. Two technical polymers and three Polish snap bean cultivars were analysed. Polymers were applied in amounts corresponding to 3.5% of seed weight. In the imbibitional chilling tolerance test, the seeds were rolled up in wet filter paper and left at 5°C for 72 hours, after which they were germinated at 20°C. The seed imbibition rate, germination energy, germination capacity and mean germination time were determined. The polymer coatings applied formed a barrier which slowed down seed imbibition, but it also significantly reduced germination energy and led to a decrease in germination capacity. The extent to which imbibitional chilling stress was mitigated was determined by the type of the polymer applied and the bean genotype analysed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena skuteczności syntetycznych polimerów w ograniczeniu stresu chłodnowodnego podczas kiełkowania nasion fasoli
cienkowarstwowe powlekanie, kiełkowanie, nasiona fasoli, stres chłodnowodny
W pracy oceniano skuteczność syntetycznych polimerów hydrofobowych w ograniczeniu stresu chłodnowodnego podczas kiełkowania nasion fasoli. Do badań wykorzystano dwa polimery techniczne oraz trzy odmiany fasoli szparagowej polskiej hodowli. Polimer naniesiono w ilości 3,5% masy nasion. Test chłodno-wodny przeprowadzono umieszczając nasiona w rulonach z mokrej bibuły w temperaturze 5°C na okres 72 godzin po czym prowadzono standardowe kiełkowanie w temperaturze 20°C. Oceniono tempo pęcznienia nasion, energię i zdolność kiełkowania oraz średni czas kiełkowania nasion. Stwierdzono, że naniesiona powłoka polimerowa stworzyła barierę spowalniającą tempo pęcznienia nasion ale równocześnie powodującą silną redukcję energii kiełkowania i częściowe obniżenie zdolności kiełkowania. Ograniczenie skutków stresu chłodnowodnego uzależnione było od zastosowanego polimeru i badanego genotypu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top