Thermal stratification in lower atmospheric layer during spring nights with frost in Ursynów SGGW
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology, Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation Warsaw Agricultural University � SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 247-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was based on material from spring-time tests (April, May) conducted over the period of 1994-2002. Measurements were taken at the Ursynów meteorological station, SGGW-Warsaw Agricultural University. The data collected, relating to spring nights with radiation and advective-radiation ground frost, provided the basis for the presentation of the following: mean courses of air and ground temperature, degree of cloud cover, wind velocity, as well as vertical profiles of temperature and times of the appearance and disappearance of ground frost in a 21-metre layer of air. The results permit the conclusion that stratification of cold air temperature on spring nights with radiation frost was much stronger than that on nights with advective-radiation frost. Radiation frost was also characterized by lower minimum temperatures and by a considerably lower vertical ceiling of the cold air layer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stratyfikacja termiczna w przygruntowej warstwie powietrza w wiosenne noce przymrozkowe na stacji SGGW Usynów
temperatura powietrza, profile pionowe, przymrozki
W pracy wykorzystano dziewięcioletni materiał badawczy okresu wiosny (IV, V) z lat 1994-2002. Pomiary prowadzono na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW. Na podstawie zgromadzonych danych, odnoszących się do wiosennych nocy z przymrozkami radiacyjnymi oraz adwekcyjno-radiacyjnymi - przedstawiono: średnie przebiegi temperatury powietrza i gruntu oraz zachmurzenia i prędkości wiatru a także profile pionowe temperatury oraz terminy pojawiania się i zaniku rozpatrywanych przymrozków w 21-metrowej, analizowanej warstwie powietrza. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że rozwarstwienie temperatury zimnego powietrza w wiosenne noce z przymrozkami radiacyjnymi jest znacznie silniejsze od występującego w czasie nocy z przymrozkami adwekcyjno-radiacyjnymi. Przymrozki radiacyjne charakteryzują się także niższą temperaturą minimalną oraz wielokrotnie niższym zasięgiem pionowym warstwy powietrza zimnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top