Present situation and perspectives of agrometeorology
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 257-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to outline the actual position of agricultural meteorology among other disciplines and to describe the general tendencies of its development in the last decades. A significant improvement in the computing and other technical methods increased the possibilities of agrometeorological research and services. The new opportunities were established also by better short- and medium-range weather forecasts. At the same time, a rapidly expanding interest in agrometeorological information may be observed in agriculture. The main direction of further activities seems to be the development of systems of operational recommendations, among them dealing with plant protection.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan obecny i perspektywy agrometeorologii
agrometeorologia, modelowanie, prognozy plonów
W artykule przedstawiono aktualną sytuację agrometeorologii na tle innych dyscyplin, oraz główne jej tendencje rozwojowe w ostatnim dwudziestoleciu. Możliwości agrometeorologii wzrosły znacznie w wyniku postępu w technikach obliczeniowych i pomiarowych, a także wskutek znacznej poprawy sprawdzalności prognoz pogody. Jednocześnie zauważa się zwiększenie zainteresowania informacją meteorologiczną w rolnictwie. Wydaje się, że najważniejszym zadaniem agrometeorologii jest obecnie organizacja operacyjnych zaleceń agrotechnicznych, zwłaszcza odnoszących się do ochrony roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top