Thermal and snowy condition of winters in Biebrza Valley during 1981-2005-2004/2005
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Environmental Management and Agricul-ture, Warmia and Mazury University, pl. Łódzki 1, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 625-634
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper thermal and snowy conditions in Biebrza Valley during 1980/1981-2004/2005 are presented. The data used in the study came from meteorological station which belongs to IMGW and is located in Biebrza. The following data were used: maximum, minimum and mean diurnal air temperatures as well as thickness of snow cover. Meteorological conditions were analysed by using numerical indices proposed by Paczos and referred to thermal severity and snowiness of winters. Moreover the occurrence of long-lasting sown cover was described. The results proved that in the analysed period 1981/1982-2004/2005 the most severe was the winter of 1995/1996 (Wo = 7.09). The mildest winters were recorded in 1989/1990 (Wo = 1.18) and in 1988/1989 (Wo = 1.18) that was also the least snowy winter (Wś = 0.37). Whereas the most snowy (Wś = 6.18) and very severe (Wo = 6.30) was the winter of 1986/1987.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki termiczne i śnieżne zim Doliny Biebrzy w latach 1980/1981-2004/2005
Dolina Biebrzy, ostrość termiczna, śnieżność, zima
W niniejszej pracy przedstawiono warunki termiczne i śnieżne zim w Dolinie Biebrzy w okresie 1980/1981-2004/2005. Dane meteorologiczne wykorzystane w pracy pochodziły ze stacji klimatycznej należącej do IMGW usytuowanej w Biebrzy. Do analizy wykorzystano dane: maksymalne, minimalne oraz średnie dobowe temperatury powietrza, oraz grubości pokrywy śnieżnej. Warunki meteorologiczne okresu zimowego zostały przedstawione przy użyciu wskaźników ostrości termicznej i śnieżności zim według Paczosa. Przedstawiono ponadto częstość występowania długotrwałej pokrywy śnieżnej. Analiza danych wyjściowych wykazała, iż w okresie 1980/1981-2004/2005 najostrzejszą była zima w 1995/1996 (Wo = 7,09). Najłagodniejszą zimę odnotowano w 1989-1990 (Wo = 1,18) oraz w 1988-1989 (Wo = 1,18) i była ona również najmniej śnieżna (Wś = 0,37). Natomiast najbardziej śnieżna (Wś = 6,18) i jednocześnie bardzo ostra termicznie (Wo = 6,30) była zima w 1986-1987.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top