Grain and protein yield of spring barley cultivars depending on sowing rate
 
More details
Hide details
1
Department of Cereals Cultivation, Institut of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 617-623
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments with spring barley were carried out in the years 2003-2005 (at 2 sites) on soil of good wheat complex. The effect of sowing rates of 280, 330 and 380 seed per m2 on grain and protein yield of spring barley cultivars Blask, Rasbet and Sezam was investigated. 1000 grain weight and grain fraction > 2.5 mm were also determined. Increased sowing rate caused a high yield increase of Rasbet cultivar and a slight yield increase of Sezam cultivar. Tendency to higher protein content in grain at high sowing rate was observed. High sowing rate had a negative effect on 1000 seed weight and a positive one on grain fraction above 2.5 mm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plon ziarna i białka odmian jęczmienia jarego w zależności od gęstości siewu
jęczmień jary, odmiany, Plon, gęstość siewu
Doświadczenia polowe z jęczmieniem jarym przeprowadzono w latach 2003-2005 na glebie kompleksu pszennego dobrego, w województwie podlaskim (w 2 miejscowościach). W schemacie uwzględniono 3 odmiany: Blask, Rasbet i Sezam oraz 3 gęstości siewu: 280, 330 i 380 ziaren na m2. Określono plon ziarna, zawartość białka w ziarnie, plon białka, masę 1000 ziaren i celność ziarna. Najsilniejszą dodatnią reakcję na wzrastającą gęstość siewu wyrażoną plonem ziarna i białka wykazała odmiana Rasbet, najsłabszą zaś Sezam. Obserwowano tendencję do wzrostu zawartości białka w ziarnie jęczmienia przy dużej gęstości siewu. Zwiększanie gęstości siewu wpływało ujemnie na masę 1000 ziaren, a dodatnio na celność ziarna badanych odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top