The organic substrates in greenhouse cucumber production as an alternative to the rockwool
 
 
More details
Hide details
1
Research Institute of Vegetable Crops, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 809-820
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2001-2002 chopped straw and its mixture with different environment-friendly organic growing media were used in greenhouse cucumber production as an alternative to rockwool. The following substrates were tested: coarse chopped straw chaff, fine chopped straw chaff, fine chaff mixed with bark at the ratio of 2:1, fine chaff mixed with bark at the ratio of 1:2, fine chaff mixed with sawdust, peat substrate, regular straw bale, and rockwool. Materials chopped into small pieces were formed under high pressure into block-shaped plates and inserted into plastic sacs. During the whole cultivation season fertigation was applied, with a nutrient solution that contained in 1 liter: N-NO-3 - 250-300 mg, P – 40-50 mg, K – 250-320 mg, Mg – 50-65 mg, Ca – 200-225 mg, S – 45-60 mg, Fe – 1.6-2.4 mg, Mn – 0.72 mg, B – 0.27 mg, Cu – 0.13 mg, Zn – 0.13 mg, Mo – 0.04 mg. The solution pH was 5.6-5.8. At the beginning of the growing season, high microbial activity in most of the organic substrates increased potassium content and decreased nitrogen level, and thus the nutrient composition of the fertigation solution had to be modified during plant growth. Because of the biological activity, the temperature of organic substrates was about 2o C higher compared with rockwool plates. The best yields were achieved with all straw-based substrates. For the traditionally formed straw bales the yield of cucumbers was insignificantly lower.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podłoża organiczne do uprawy ogórka szklarniowego, alternatywne dla wełny mineralnej
ogórek, Słoma, podłoże, fertygacja
W latach 2001-2003 prowadzono badania nad wykorzystaniem słomy i jej mieszanek z innymi materiałami organicznymi, do uprawy ogórka w szklarniach jako alternatywnych podłoży dla wełny mineralnej. Badano podłoża takie jak: sieczka gruba (słoma rozdrobniona na odcinki ok. 1 cm), sieczka drobna (odcinki ok. 0,5 cm); sieczka drobna + mielona kora (w stosunku 2:1), sieczka drobna + trociny drobne (w stosunku 2:1), kora + sieczka drobna (w stosunku 2:1), substrat torfowy, słoma prasowana w tradycyjne baloty. Po rozdrobnieniu wszystkich składników na małe kawałki i ich wymieszaniu, podłoże formowano pod wysokim ciśnieniem w bloczki, które tak jak wełnę mineralną umieszczano w workach foliowych. Przez cały okres uprawy stosowano płynne nawadnianie pożywką o pH – 5,6-5,8 i składzie (mg×dm-3): N-NO3 – 250-300, P – 40-50, K – 250-320, Mg – 50-65, Ca – 200-225, S – 45-60, Fe – 1,6-2,4, Mn – 0,72, B – 0,27, Cu – 0,13, Zn – 0,13, Mo – 0,04. Wysoka aktywność mikroorganizmów glebowych powodowała, że na początku uprawy wzrastała ilość potasu w podłożu, a zmniejszała się ilość dostępnego azotu, co wiązało się z koniecznością modyfikowania składu pożywki oraz sprawiało, że temperatura podłoża organicznego w stosunku do temperatury wełny mineralnej była wyższa o około 2oC. Najlepsze plonowanie ogórka uzyskano na wszystkich podłożach opartych na słomie. Niższy plon uzyskiwano w uprawie na tradycyjnie prasowanych belach słomy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top