The influence of weather conditions on grains quality of spring wheat cv. Opatka and winter wheat cv. Korweta
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 525-540
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment was established in 2004-2006 at Uhrusk Experimental Station of Lublin University of Agriculture. The experiment was conducted with the method of randomized split-plots designed with four replications. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye complex. The objective of the study was the estimation of the technological quality of grain of spring wheat cv. Opatka and winter wheat cv. Korweta with relation to weather (hydrothermal) conditions. It was shown that for low values of Sielianinov hydrothermical index the grains wwere characterized by more protein, gluten and higher values of Zeleny sedimentation index. Grains of spring wheat (cv. Opatka) had more protein and gluten than those of winter wheat (cv. Korweta). Also they had higher Zeleny sedimentation index value, test weight and more ash.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków pogodowych na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i pszenicy ozimej cv. Korweta
wskaźnik hydrotermiczny Sielianinowa, ziarno pszenicy, wyróżniki technologiczne
Ścisłe doświadczenie polowe prowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk w latach 2004-2006. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Celem badań była ocena jakości technologicznej ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i ozimej cv. Korweta w zależności od przebiegu warunków pogodowych (hydrotermicznych). Wykazano, że warunki pogodowe istotnie wpływały na wyróżniki jakości ziarna odmiany Opatka i Korweta. Mniejszym wartościom wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa sprzyjała większa zawartość białka i glutenu w ziarnie oraz wyższa wartość wskaźnika sedymentacji Zeleny'ego. Odmiennie w tych warunkach kształtowała się gęstość i wyrównanie ziarna. Mniejszej gęstości ziarna odpowiadała większa zawartość popiołu całkowitego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top