The impact of clomazone formulation on test plants growth
 
More details
Hide details
1
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
2
Institute of Chemistry, Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomerania University of Technology, Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 475-484
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The impact of two formulations of clomazone (herbicide Command 480 EC and alginate capsules) on the growth and development of winter rape cv. Bellevue in controlled conditions was studied. It was found that winter rape was more tolerant to clomazone immobilised in alginate matrix than to clomazone in standard formulation EC. Clomazone in EC formulation significantly reduced the content of chlorophyll a, b and a + b and the total content of carotenoids. A highly negative impact of clomazone in the form of herbicide Command 480 EC on the efficiency of the photosynthetic apparatus of tasted plants was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ formy użytkowej chlomazonu na wzrost roślin rzepaku
fitotoksyczność, herbicyd, chlomazon, alginianowa kapsułka, rzepak
Badania dotyczące fitotoksyczności chlomazonu w postaci dwóch formulacji: herbicydu Command 480 EC i chlomazonu immobilizowanego w alginianowych kapsułkach w stosunku do roślin rzepaku przeprowadzono w kontrolowanych warunkach. Stwierdzono, że rośliny rzepaku, odmiany Bellevue, wykazują większą tolerancję w stosunku do chlomazonu immobilizowanego w hydrożelowej matrycy alginianowej niż do standardowej formy użytkowej tego herbicydu. Chlomazon w formie herbicydu Command 480 EC istotnie zmniejszył zawartość chlorofilu a, b, a+b oraz całkowitą zawartość karotenoidów. Zaobserwowano również istotnie ujemny wpływ chlomazonu, w formie środka Command 480 EC, na efektywność aparatu fotosyntetycznego rzepaku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top