The effect of temperature, precipitation and manuring with undersown catch crops on selected quality characteristics of edible potato tubers
 
More details
Hide details
1
Department of Agrotechnology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 491-503
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents results of studies conducted in 2006-2009 to analyse the effect of temperature and precipitation in the study years as well as manuring with undersown catch crops on selected quality characteristics of edible potato tubers. Precipitation and temperature distribution was obtained from the Zawady Meteorological Station. The field experiment was conducted at the Zawady Experimental Farm which belongs to the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities located at 50°20′N 22°30′E. The experimental factor included the following treatments: control (no manuring with undersown catch crops), farmyard manure, Persian clover, westerwolds ryegrass, Persian clover – mulch, westerwolds ryegrass – mulch. The undersown catch crops were directly followed by edible potato. At harvest, potato tubers were sampled to determine dry matter, starch, vitamin C and protein contents. The highest potato tuber yield was harvested in the plots manured with persian clover mulch. The highest nutrient concentration was recorded in potato tubers harvested in 2007 when temperature was high and precipitation in August was low. By contrast, heavy rains in August and September 2008 produced the opposite effect whereas 2009 was more favourable because precipitation in the final month of potato growing was lower. Potato manured with Persian clover, whether the catch crop grown for mulch or not, and cultivated in dry and warm 2007, had the best quality characteristics. The best chemical composition was found for the tubers of potato manured with autumn – and spring-incorporated persian clover.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków termiczno-opadowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego
suma opadów, temperatura powietrza, skład chemiczny bulw ziemniaka, nawożenie, wsiewka międzyplonowa
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2006-2009 mające na celu przeanalizowanie wpływu warunków termiczno-opadowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka. Rozkład opadów i temperatur pochodził ze Stacji Meteorologicznej w Zawadach. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, położonej na 50°20′ szerokości geograficznej północnej oraz na 22°30′ długości geograficznej wschodniej. Badania prowadzono na glebie płowej, kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Badanym czynnikiem doświadczenia było nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, koniczyna perska, życica westerwoldzka, koniczyna perska-mulcz, życica westerwoldzka-mulcz. Bezpośrednio po zastosowaniu wsiewek międzyplonowych uprawiano ziemniak jadalny. Podczas zbioru bulw ziemniaka określono ich plon ogólny oraz pobrano próby do oznaczenia zawartości: suchej masy, skrobi, witaminy C i białka właściwego. Największy plon bulw ziemniaka zebrano z obiektu nawożonego koniczyną perską w formie mulczu. Najwyższą koncentrację składników odżywczych odnotowano w bulwach ziem-niaka w 2007 roku, przy małej ilości opadów w sierpniu i wysokiej temperaturze. Z kolei obfitujący w opady sierpień i wrzesień 2008 roku dał efekt odwrotny. Korzystniejszy pod tym względem okazał się 2009 rok, o mniejszej ilości opadów w ostatnim miesiącu wegetacji ziemniaka. Ziemniak uprawiany w suchym i ciepłym 2007 roku, na obiekcie nawożonym koniczyną perską, niezależnie od formy jej stosowania wyróżniał się najlepszymi cechami jakościowymi. Najkorzystniejszym składem chemicznym wyróżniały się bulwy ziemniaka nawożonego koniczyną perską, zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top