The effect of herbicides and their mixtures on the side yield of potato tubers
 
More details
Hide details
1
Chair of Plant Cultivation, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
2
State School of Higher Education, Biala Podlaska ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 375-385
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment was carried out in 2008-2010 on a soil of the very good rye complex. The experiment was set up in the split-plot design as a two-factorial, three-replication trial. The factors examined were as follows: factor I – potato cultivars: Cekin, Satina, Tajfun, factor II - weed control methods involving the application herbicides and their mixtures: Command 480 EC, Command 480 EC and Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC and Afalon Dyspersyjny 450 SC, and control object – mechanical weeding. Mechanical-chemical treatments for herbicides and their mixtures contributed to a decrease of external defects and internal defects and mass of small tubers and mass tubers with defects as compared to the control object with mechanical weeding. There were determined differences of mass of small tubers and mass of tubers with defects. The lowest (4.78 t ha-1) and the highest (6.46 t ha-1) average side tuber yields were recorded  for cultivars Cekin and Satina, respectively. Meteorological conditions in the study years significantly affected the occurrence of defects of tubers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ herbicydów i ich mieszanin na wielkość plonu ubocznego bulw ziemniaka
ziemniak, herbicydy, bulwy małe, wady zewnętrzne, wady wewnętrzne
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010, na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków jako dwuczynnikowe w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I były odmiany ziemniaka: Cekin, Satina, Tajfun, czynnikiem II – sposoby odchwaszczania z udziałem herbicydów i ich mieszanin: Command 480 EC, Command 480 EC i Afalon Dyspersyjny 450 SC,  Stomp 400 SC, Stomp 400 SC i Afalon Dyspersyjny 450 SC oraz obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna. Wykazano, że stosowanie zabiegów mechaniczno-chemicznych z udziałem herbicydów i ich mieszanin przyczyniło się do zmniejszenia wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw oraz masy bulw małych i bulw z wadami w porównaniu do obiektu kontrolnego z pielęgnacją mechaniczną. Badane odmiany różniły się istotnie pod względem masy bulw małych i bulw z wadami. Najmniejszy średni plon uboczny bulw uzyskano u odmiany Cekin – 4,78 t·ha-1, natomiast największy u odmiany Satina – 6,46 t·ha-1. Warunki meteorologiczne w latach badań istotnie różnicowały występowanie wad bulw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top